«Årets bilde» kåres blant vinnerne av den papirbaserte fotokonkurransen «Dagens bilde» som avholdes på hvert medlemsmøte gjennom året.

Konkurransereglene finner du her

Rundevinnere «Dagens bilde»

Foto: © Eva Frisnes. Vinner av Dagens bilde 20. april 2021 delt med Øyvind Try Leiner.
Foto: © Øyvind Try Leiner. Vinner av Dagens bilde 20. april 2021 delt med Eva Frisnes.

Foto: © Ketil Valle. Vinner av Dagens bilde, 16. mars 2021
Foto: © Bjørn Ivar Haugen. Vinner av Dagens bilde, 16. februar 2021 med tittel
«Vinterlys i skogen»
Foto: © Leif Erling Aasan. Vinner av Dagens bilde, 19. januar 2021 med tittel «Kulpen»