• søndag, 17 mars 2024  22:58 - 22:59

  Innleveringsfrist 3. runde Årets fotograf -24

  3. runde i Årets Fotograf 2024 har tema KOLLEKSJON (FRITT MOTIV)

  Du kan levere inntil 2 kolleksjoner i JPEG/JPG-format, med lengste side 2400 piksler. 

  En kolleksjon kan bestå av fra 3 til 5 bilder, som skal være montert på nøytral 100% sort eller hvit bakgrunn med totalstørrelse 2400 x 1200 piksler. Ta kontakt med klubben hvis du trenger hjelp med å sette sammen en kolleksjon. NB: Ha gjerne litt avstand mellom hvert bilde (overlapping, kreative rammer o.l. er ikke tillatt). Husk at målet med en kolleksjon er bilder som sammen forteller en historie eller på annen måte utgjør en vellykket helhet.

  Bildene registrerer du som vanlig på NSFF´s konkurranseportal (merk at man må være medlem i Molde Kameraklubb for å kunne delta).

   


 • søndag, 25 august 2024  22:58 - 22:59

  Innleveringsfrist 4. runde Årets fotograf -24

  4. runde i Årets Fotograf 2024 har tema KULTURLANDSKAP

  Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirka av mennesker. Det upåvirkede naturlandskapet er kulturlandskapets motsetning. 

  Kulturlandskapet omfatter et vidt spekter av menneskelig påvirkning, fra jeger- og samlerkulturers lite kulturpåvirka områder, via beitelandskap og jordbrukslandskap til bylandskaper som nesten i sin helhet er menneskeverk.

  Fra NSFF´s definisjon står følgende: Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap. Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning, men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

  Du kan levere inntil 4 bilder i JPEG/JPG-format, lengste side 2400 piksler. 

  Bildene registrerer du som vanlig på NSFF´s konkurranseportal (merk at man må være medlem i Molde Kameraklubb for å kunne delta).

   


 • søndag, 22 september 2024  22:58 - 22:59

  Innleveringsfrist 5. runde Årets fotograf -24

  I 5. runde i Årets Fotograf 2024 skal vi fokusere på det våte element, nemlig "Hav/sjø". Temaet bør være tilgjengelig for de fleste, og vi gleder oss til å se hvordan våre medlemmer på ulikt vis har valgt å løse oppgaven. Lykke til!

  Du kan levere inntil 4 bilder i JPEG/JPG-format, lengste side 2400 piksler. 

  Bildene registrerer du som vanlig på NSFF´s konkurranseportal (merk at man må være medlem i Molde Kameraklubb for å kunne delta).

   


 • søndag, 27 oktober 2024  22:58 - 22:59

  Innleveringsfrist 6. runde Årets fotograf -24

  6./siste runde i Årets Fotograf 2024 har tema MOLDE SENTRUM.

  Vi planlegger en utstilling i 2025 i anledning klubbens 75-års jubileum, og hvor vi har tenkt Molde sentrum som gjennomgående tema for utstillingen. Denne 6. og siste runden i Årets Fotograf 2024 gir derfor en ekstra mulighet til å fange motiver fra urbane Molde.

  Du kan levere inntil 4 bilder i JPEG/JPG-format, lengste side 2400 piksler. 

  Bildene registrerer du som vanlig på NSFF´s konkurranseportal (merk at man må være medlem i Molde Kameraklubb for å kunne delta).