• søndag, 25 august 2024  22:58 - 22:59

  Innleveringsfrist 4. runde Årets fotograf -24

  4. runde i Årets Fotograf 2024 har tema KULTURLANDSKAP

  Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirka av mennesker. Det upåvirkede naturlandskapet er kulturlandskapets motsetning. 

  Kulturlandskapet omfatter et vidt spekter av menneskelig påvirkning, fra jeger- og samlerkulturers lite kulturpåvirka områder, via beitelandskap og jordbrukslandskap til bylandskaper som nesten i sin helhet er menneskeverk.

  Fra NSFF´s definisjon står følgende: Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap. Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning, men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

  Du kan levere inntil 4 bilder i JPEG/JPG-format, lengste side 2400 piksler. 

  Bildene registrerer du som vanlig på NSFF´s konkurranseportal (merk at man må være medlem i Molde Kameraklubb for å kunne delta).

   


 • søndag, 22 september 2024  22:58 - 22:59

  Innleveringsfrist 5. runde Årets fotograf -24

  I 5. runde i Årets Fotograf 2024 skal vi fokusere på det våte element, nemlig "Hav/sjø". Temaet bør være tilgjengelig for de fleste, og vi gleder oss til å se hvordan våre medlemmer på ulikt vis har valgt å løse oppgaven. Lykke til!

  Du kan levere inntil 4 bilder i JPEG/JPG-format, lengste side 2400 piksler. 

  Bildene registrerer du som vanlig på NSFF´s konkurranseportal (merk at man må være medlem i Molde Kameraklubb for å kunne delta).

   


 • søndag, 27 oktober 2024  22:58 - 22:59

  Innleveringsfrist 6. runde Årets fotograf -24

  6./siste runde i Årets Fotograf 2024 har tema MOLDE SENTRUM.

  Vi planlegger en utstilling i 2025 i anledning klubbens 75-års jubileum, og hvor vi har tenkt Molde sentrum som gjennomgående tema for utstillingen. Denne 6. og siste runden i Årets Fotograf 2024 gir derfor en ekstra mulighet til å fange motiver fra urbane Molde.

  Du kan levere inntil 4 bilder i JPEG/JPG-format, lengste side 2400 piksler. 

  Bildene registrerer du som vanlig på NSFF´s konkurranseportal (merk at man må være medlem i Molde Kameraklubb for å kunne delta).