«Årets bilde» kåres blant vinnerne av den papirbaserte fotokonkurransen «Dagens bilde» som avholdes på hvert medlemsmøte gjennom året.

Konkurransereglene finner du her

Rundevinnere «Dagens bilde»

Foto: © Ketil Valle. Vinner av Dagens bilde, 16. november 2021
Foto: © Arne Strømme. Vinner av Dagens bilde, 19. oktober 2021 delt med Ketil Valle og Svein Kvakland.
Foto: © Svein Kvakland. Vinner av Dagens bilde, 19. oktober 2021 delt med Ketil Valle og Arne Strømme.
Foto: © Ketil Valle. Vinner av Dagens bilde, 19. oktober 2021 delt med Svein Kvakland og Arne Strømme.
Foto: © Øystein Wiik. Vinner av Dagens bilde, 21. september 2021
Foto: © Christa Oskarsson
Foto: © Christa Oskarsson. Vinner av Dagens bilde 24. august 2021 delt med Eivind Sverre Åslid.
Foto: © Eivind Sverre Åslid
Foto: © Eivind Sverre Åslid. Vinner av Dagens bilde 24. august 2021 delt med Christa Oskarsson.
Foto: © Eva Frisnes. Vinner av Dagens bilde 20. april 2021 delt med Øyvind Try Leiner.
Foto: © Øyvind Try Leiner. Vinner av Dagens bilde 20. april 2021 delt med Eva Frisnes.

Foto: © Ketil Valle. Vinner av Dagens bilde, 16. mars 2021
Foto: © Bjørn Ivar Haugen. Vinner av Dagens bilde, 16. februar 2021 med tittel
«Vinterlys i skogen»
Foto: © Leif Erling Aasan. Vinner av Dagens bilde, 19. januar 2021 med tittel «Kulpen»